Implanty

Augumentacja - Sterowana regeneracja kości

Pod nazwą sterowanej regeneracji kości (inaczej augmentacji) kryją się zabiegi, których celem jest chirurgiczne wytworzenie lub odtworzenie tkanki kostnej w miejscu, w którym zaplanowano wszczepienie implantów stomatologicznych. Zabiegi te stosuje się wszędzie tam, gdzie lekarz na podstawie badań radiologicznych stwierdzi niewystarczające warunki do osadzenia implantu, a które są wskazane jako miejsce do jego wszczepienia.

Zanik kości jest naturalnym procesem postępującym wraz z wiekiem, jednak w szczególnych okolicznościach nabiera on tempa, które powoduje powstanie warunków patologicznych. W przypadku utraty zęba naturalnego następuje zapadanie się wyrostka w kierunku zębodołu, czyli miejsca, w którym tkwił ząb. Ponadto, gdy dany fragment kości nie jest obciążany siłami żucia dochodzi do jej dalszego zaniku i rozrzedzenia struktury. Gdy proces zanik jest mało zaawansowany, odbudowa zębów przy użyciu implantów jest możliwa poprzez zastosowanie krótszych i cieńszych śrub. Po przekroczeniu pewnej granicy, nawet najmniejsze implanty nie gwarantują powodzenia leczenia i wówczas implantolog przed umieszczeniem wszczepów musi odbudować brakującą kość.

W opisywanej sytuacji rozwiązanie stanowi przeprowadzenie zabiegu sterowanej regeneracji kości, której celem jest zwiększenie wymiarów wyrostka zębodołowego. Następuje to przez wytworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej, wobec czego wszczepienie implantów w taką okolicę jest w pełni bezpieczne.

Zabieg ten polega na wprowadzeniu w żądaną okolicę biologicznego materiału kostnego lub materiału kościozastępczego pochodzenia syntetycznego, a następnie pokryciu go membraną, której parametry umożliwiają wybiórczą przepuszczalność z jednoczesnym odgraniczeniem materiału. W takich warunkach po kilku miesiącach następuje przekształcenie wbudowanego materiału w naturalną tkankę kostną, która może stanowić bazę dla przyszłego implantu.

Na podstawie dokładnej oceny radiologicznej, implantolog ocenia, czy zabieg augmentacyjny jest niezbędny jako leczenie poprzedzające procedurę wszczepienia implantów, czy może on wykonać go równolegle, podczas jednego zabiegu. W tym drugim przypadku zwykle mamy do czynienia z niewielkimi zanikami, a augmentacja ma poprawić już istniejące warunki kostne i stabilizację wprowadzanego implantu. Gdy jednak zanik kości jest na tyle duży, że nie ma możliwości wprowadzenia implantu, wówczas konieczne jest kilkumiesięczne oczekiwania na wytworzenie kości, która będzie stanowiła miejsce wszczepienia implantu. Niezależnie od zastosowanej techniki, sam zabieg augmentacji jest bezbolesny i przeprowadza się go w konwencjonalnym znieczuleniu miejscowym. Lekarz implantolog szczegółowo udziela wskazań dla pacjenta po wykonaniu takiej procedury oraz wyjaśnia jakiego rodzaju powikłania mogą wystąpić. Kluczowa w ocenie przedzabiegowej jest analiza radiologiczna, szczególnie badanie CBCT, które umożliwia bardzo dokładną ocenę ilości kości w trzech wymiarach. Dzięki takiemu postępowaniu, zabiegi augmentacyjne są przewidywalne i bezpieczne.  

Powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.