T (Ochota):  +48 501 328 772 T (Ursynów):  +48 502 070 050

Implanty

Implanty - Pytania i odpowiedzi

Implant jest wszczepem o kształcie śruby, który zostaje chirurgicznie wprowadzony w kości szczęk. Można w uproszczeniu stwierdzić, że implant to odpowiednik korzenia utraconego zęba, na którym w dalszej kolejności zostaje zamocowana część protetyczna – pojedyncza korona, most, czy też proteza typu overdenture, w zależności od istniejących braków zębowych.

Najbardziej powszechnym, sprawdzonym i trwałym materiałem, z jakiego wykonywane są implanty, jest tytan. Po raz pierwszy materiał ten zastosowano w 1965 roku i od tamtej pory miliony ludzi na całym świecie doświadczyło wszczepienia implantów tytanowych. Tytan, w zależności od stopnia czystości, dzieli się na różne klasy. Jeżeli do tytanu zostaną dodane inne metale, mówimy o stopie tytanu. Tytan jest najbardziej biozgonnym materiałem metalicznym  i może występować bez żadnych domieszek lub w postaci stopu tytanu, wanadu i glinu. Obydwie wersje spełniają doskonale swoje funkcje i znajdują szerokie zastosowanie w produkcji  implantów dentystycznych, zgodnie z adekwatnymi normami ISO.

Od niedawna alternatywą dla implantów tytanowych stają się implanty cyrkonowe, zwane ceramicznymi. Ceramika cyrkonowa w odróżnieniu od metalicznego tytanu ma barwę przypominającą kolor naturalnego zęba. Niemniej jednak, z uwagi na to, że cyrkon jest materiałem używanym w implantologii stosunkowo krótko i przeprowadzono o wiele mniej obserwacji i badań klinicznych z jego udziałem, to tytan pozostaje bardziej uniwersalnym, bezpiecznym i odpowiednim materiałem używanym w implantologii, szczególnie w nietypowych sytuacjach klinicznych.

Implanty tytanowe mają doskonałe właściwości mechaniczne, a także dużą odporność na korozję oraz wysoką biozgodność, czyli poziom właściwego wiązania z tkanką kostną. Organizm ludzki traktuje tytanowy wszczep jako fragment własnego ciała wytwarzając neuronalne połączenia odpowiedzialne za powstanie zjawiska osteopercepcji, czyli „wyczuwania” struktury spożywanych pokarmów i siły, jaka pojawia się podczas gryzienia na odbudowanych zębach tak, jak ma to miejsce w zębach naturalnych. Poza tym, ponad 50 lat stosowania tytanu w implantologii pozwoliło na doskonałe poznanie jego właściwości, wykonanie licznych badań i obserwacji, na podstawie których stanowczo można stwierdzić, że jest to bezpieczny i trwały materiał.

Ze względu na swoje unikatowe właściwości tytan od lat jest najbardziej pożądanym materiałem metalicznym wśród biomateriałów. Przyjmuje się, iż czysty tytan nie posiada składników mogących wywołać alergię i jest całkowicie neutralny dla organizmu. Należy jednak dodać, że implanty tytanowe mogą zawierać domieszki innych metali (np. aluminium czy wanadu) i to one mogą powodować rzadkie reakcje uboczne organizmu. Osoby uczulone na metale mogą zatem sprawdzić czy proponowany implant jest wykonany z czystego tytanu czy jego stopu z innymi pierwiastkami i w jakich proporcjach. Ponieważ wyprodukowanie implantu bez domieszek jest technologicznie droższe niż ze stopu tytanu z innymi metalami, tego typu implanty kosztują zazwyczaj więcej.

Implantokorony i implantomosty to rodzaje uzupełnień protetycznych mocowanych na implantach w celu odbudowy ubytku zębowego. Mówiąc w uproszczeniu jest to widoczna, zewnętrzna część całej odbudowy zęba potocznie zwanej implantem. Liczba mocowanych implantokoron nie musi być równa liczbie wszczepionych implantów, a rodzaj proponowanej odbudowy (implantomost / implantokorona) zależy od danej sytuacji klinicznej i preferencji pacjenta. Rozwiązaniem alternatywnym dla implantomostów jest zastosowanie mostów protetycznych, wiąże się to jednak z koniecznością szlifowania zębów sąsiadujących, na których osadzany jest most.

Implanty różnią się przede wszystkim materiałem, z jakiego są wykonane (tytan, stopy tytanu lub cyrkon) oraz marką (i systemem, jaki owe marki proponują). Poszczególne systemy implantologiczne różnią się jakością wykonania oraz technologiami produkcji, w tym przede wszystkim sposobem mechanicznego i chemicznego przygotowania powierzchni gwintów.

Istnieje wielu producentów implantów, począwszy od regionalnych, małych przedsiębiorstw po doświadczone, globalne firmy specjalizujące się w produkcji całej gamy systemów implantologicznych. W naszej klinice rekomendujemy dwa systemy implantologiczne renomowanych producentów:

Teoretycznie istnieje możliwość wszczepienia implantu bezpośrednio po ekstrakcji (usunięciu) zęba, jednak ze względu na ryzyko powikłań w procesie integracji kości i implantu rekomendujemy odczekanie 2-3 miesięcy do czasu wygojenia ewentualnych stanów zapalnych . Wszczepienie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba jest uwarunkowane czynnikami anatomicznymi, takimi jak stopień ukrwienia kości i dziąseł i każdorazowo podlega  ocenie implantologa.

Na żadnym etapie leczenia pacjent nie opuszcza gabinetu z pustą przestrzenią międzyzębową. Od początku do końca leczenia zapewniamy uzupełnienia tymczasowe, imitujące naturalne zęby. Pacjenci, którzy mają braki w uzębieniu w odcinkach bocznych, mogą sami zdecydować o rezygnacji z uzupełnień tymczasowych do czasu zagojenia ran pozabiegowych i wykonania docelowej nadbudowy implantu.

Czas leczenia implantologicznego ściśle zależy od warunków anatomicznych pacjenta i może trwać w sumie od 3 do 12 miesięcy, jednak najczęściej trwa około 4 miesięcy. Generalnie zakłada się trzy etapy leczenia, które obejmują około pięciu wizyt w gabinecie stomatologicznym:

  • etap przygotowawczy - wywiad, diagnostyka, w tym zdjęcia radiologiczne i ustalenie planu leczenia
  • etap chirurgiczny - ewentualne dodatkowe zabiegi chirurgiczne (ekstrakcje zębów, regeneracja kości itp.) oraz implantacja, czyli wszczepienie implantu wraz z okresem wygojenia zębodołu
  • etap protetyczny - odbudowa zęba na zintegrowanym z kością implancie (po ok. 3-6 miesiącach od implantacji)

Określenie „implant natychmiastowy” może dotyczyć zarówno takiego sposobu implantacji, która następuje bezpośrednio po ekstrakcji (usunięciu) korzenia zęba, jak i natychmiastowego obciążenia implantu nadbudową protetyczną (bez zachowania okresu rekonwalescencji). W takim przypadku po wygojeniu dziąsła następuje już tylko wymiana prowizorycznej korony na ostateczną odbudowę. W określonych sytuacjach, przy sprzyjających warunkach anatomicznych, czyli przede wszystkim odpowiedniej ilości i jakości kości oraz braku cech zapalnych tkanek, jest to możliwe, jednak ze względu na potencjalne komplikacje zwykle nie rekomendujemy tego typu rozwiązań.

Metody regeneracji kości stosowane w implantologii opierają się zabiegach, których celem jest chirurgiczne wytworzenie lub odtworzenie tkanki kostnej w miejscu, w którym zaplanowano wszczepienie implantów stomatologicznych. Zabiegi te stosuje się, gdy lekarz na podstawie badań radiologicznych stwierdzi niewystarczające warunki do osadzenia implantu w miejscu przeznaczonym do jego wszczepienia. Do odbudowy kości używa się biomateriałów kościozastępczych pochodzenia autogennego (tkanka własna), allogennego (od drugiego człowieka) lub ksenogennego (tkanki zwierzęce bydlęce, końskie i świńskie). Więcej na temat augumentacji kości.

Istnieje niewiele przeciwwskazań bezwzględnych i praktycznie każda osoba dorosła, która chce uzupełnić jeden lub więcej ubytków zębowych i pomyślnie przeszła kwalifikację medyczną podczas konsultacji z implantologiem, może poddać się zabiegowi wszczepienia implantów stomatologicznych. Implantami można wypełnić nawet całkowicie bezzębną szczękę.

  • Nieleczona choroba przyzębia
  • Nieodpowiednia higiena jamy ustnej
  • Niewyrównana cukrzyca
  • Nieustabilizowane zaburzenia krzepnięcia
  • Choroby wyniszczające (AIDS, choroba nowotworowa, psychiczna)
  • Wiek poniżej 18 r.ż. – w wyjątkowych przypadkach jest to przeciwwskazanie względne

W szczególnych przypadkach występowania pewnych schorzeń ogólnomedycznych wymagana jest konsultacja lekarza prowadzącego, aby indywidualnie określić schemat postępowania u danego pacjenta. Czasowym przeciwwskazaniem do zabiegu jest niewystarczająca ilość tkanki kostnej w miejscu planowanego wszczepienia implantu. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych zabiegów, tj. podniesienia dna zatoki szczękowej lub sterowanej regeneracji kości.

Choroba przyzębia nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu implantacji, ale wymaga wcześniejszego leczenia. Osoby po przebytej chorobie przyzębia mogą wymagać bardziej szczegółowej diagnostyki oraz zaostrzonych zaleceń w zakresie higienizacji jamy ustnej.

Po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym, takim jak wszczepienie implantu czy podniesienie dna zatoki, zalecane jest wstrzymanie się od intensywnego wysiłku fizycznego, wysiłkowego uprawiania sportu czy chodzenia do sauny. Czas rekonwalescencji jest ustalany indywidualnie z chirurgiem po zabiegu i zależy od jego przebiegu oraz rozległości. Ogólnie przyjmuje się, że okres ochronny może potrwać nawet do 30 dni, jednak przy krótkich i mało inwazyjnych zabiegach może on się znacznie skrócić.

Pacjent, który zdecydował się na wszczepienie implantu zębowego w naszej klinice może w dowolnym momencie po zakończeniu leczenia poprosić o dokumentację w formie tzw. Paszportu Implantologicznego lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację rodzaju wszczepionego implantu. W razie nagłej potrzeby umożliwia to dobór właściwych komponentów zastosowanego systemu implantologicznego i skorzystanie z autoryzowanej pomocy implantologicznej na całym świecie. Należy pamiętać, że paszport nie jest dokumentem gwarancyjnym i wszelkie koszty leczenia poza naszą kliniką spoczywają na pacjencie.

Wszczepienie implantu nie jest zabiegiem bolesnym, gdyż wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym, takim jak przy usuwaniu zęba.

Na koszt odbudowy implantologicznej zęba składa się przede wszystkim koszt wszczepianego implantu oraz koszt jego nadbudowy (korony lub mostu) wraz z łącznikiem. Cena implantu zależy od rodzaju wybranego systemu implantologicznego, zaś cena nadbudowy od rodzaju materiału z jakiego jest wykonana, jakości tego materiału, renomy i doświadczenia pracowni technicznej wykonującej nadbudowę  oraz od rodzaju podbudowy (łącznika), która łączy ją z implantem. Łącznik może być standardowy lub indywidualny – dopasowany kształtem do warunków w jamie ustnej pacjenta.  Może być wykonany z metalu lub połączenia metalu z cyrkonem (w kolorze zęba). Decydując się na wszczepienie implantu należy również wziąć pod uwagę możliwe koszty związane z wykonaniem zdjęć radiologicznych, odbudową kości oraz ekstrakcjami zębów (jeśli konieczne).

Implantologiczne leczenie zębów jest metodą sprawdzoną, bezpieczną i stosowaną na świecie od kilkudziesięciu lat. Postępujące technologie produkcyjne oraz udoskonalane procedury stomatologiczne sprawiają, że ryzyko odrzucenia wszczepionego implantu jest minimalne, przy czym wzrasta ono u osób palących papierosy. Przykładowo, oferowany w naszej klinice system implantologiczny Alpha Bio Tec pozwala osiągnąć sukces kliniczny na poziomie ok. 99%, co oznacza że 1 na 100 osób doświadcza odrzucenia implantu przez organizm.

Brak integracji implantu z kością zdarza się niezwykle rzadko. Niemniej jednak może zdarzyć się, że znajdą się Państwo w tym małym odsetku osób, u których implant nie zintegrował się z kością. Zazwyczaj w takich przypadkach usuwa się implant, wraz z producentem rozpoznaje się przyczyny niepowodzenia oraz podejmuje kolejną próbę wszczepienia implantu po wcześniejszej regeneracji kości, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Warto pamiętać że implant stanowi dla organizmu ciało obce, a jego odrzucenie nie jest groźne dla zdrowia i życia.

Implant to na stale zintegrowany (zrośnięty) z kością substytut korzenia zęba i zasadniczo nie ma potrzeby jego wymiany. Czołowi producenci implantów udzielają dożywotniej gwarancji mechanicznej na implanty. Zdarza się jednak, że po latach użytkowania, z powodu zaniku kości wokół implantów, dochodzi do obnażenia gwintów implantów. Może być to skutkiem niewystarczającej higieny i stanu zapalnego dziąseł i kości ale również konsekwencją starzenia się organizmu. W takiej sytuacji względy estetyczne, higieniczne i funkcjonalne mogą zdecydować o konieczności usunięcia starego wszczepu i wprowadzenia nowego implantu, tak by otaczała go ze wszystkich stron kość. Podobnie kondycja uzupełnień protetycznych na implantach w dużej mierze zależy od organizmu i działań samego pacjenta. Podobnie jak naturalne zęby, tak i korony czy mosty są narażone na ryzyka mechaniczne i oddziałują na nie czynniki zewnętrzne, np. bakterie czy urazy. Warto podkreślić, że konsekwentna troska o higienę zębów i dziąseł bezpośrednio przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania implantokoron i implantomostów w długiej perspektywie. Niemniej ważne są regularne wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym, które pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i szybką reakcję.

Powrót
(Ochota) (Ursynów) Napisz
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.