T (Ochota):  +48 501 328 772

T (Ursynów):  +48 502 070 050

pl en

Implantokorony i implantomosty

Mam już wszczepiony implant. Co dalej?
Sam implant byłby bezwartościowy, gdyby nie osadzona na nim część protetyczna, wystająca ponad poziom dziąsła i odpowiadająca za spełnianą funkcję i estetykę.Po okresie osteointegracji, czyli zrośnięcia się implantu z kością ( co trwa zwykle ok 3 - 4 miesiące), ma miejsce instalacja części protetycznej na osadzonym w kości implancie.  W najprostszym postępowaniu, przy odbudowie pojedynczego zęba może to być korona – poza pewnymi technicznymi różnicami - nie różniąca się znacznie od tej "zwykłej", wykonywanej na własnym, oszlifowanym zębie.

Podobnie, przy większych brakach, stosowane są mosty, które ograniczają liczbę koniecznych wszczepów. Przykładowo na dwóch implantach (czyli wkręconych w kość śrubach) może opierać się czteropunktowy most, czyli odbudowujący brak czterech zębów obok siebie.

W sytuacji bezzębia, dla użytkowników protez całkowitych, poprawę komfortu zapewnią dwa implanty w żuchwie i cztery implanty w szczęce, na których oparta zostaje proteza typu overdenture. Jest to rozwiązanie minimalne, które może zostać, w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej, rozszerzone nawet do mostu okrężnego, czyli dwunastopunktowego, odbudowującego zęby od „szóstki” do „szóstki” opartego zwykle na sześciu implantach.

Jak więc widać odbudowa zębów przy pomocy implantów otwiera ogromną liczbę możliwości, od odbudowy pojedynczego zęba po rehabilitację pacjentów z bezzębiem.

Uzupełnianie braków zębowych

W zależności od liczby ubytków i ich konfiguracji proponujemy pacjentom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych:

Implantoprotetyka krok po kroku:

Zabieg odbudowy zęba przy pomocy implantu można podzielić na 3 główne etapy, na które przeciętnie przeznaczamy około pięciu wizyt u stomatologa:

I. Diagnostyka i plan leczenia

 • Wywiad lekarski i badanie kliniczne

Podczas pierwszej wizyty, lekarz stomatolog przeprowadza badanie kliniczne oraz szczegółowy wywiad lekarski, aby móc zakwalifikować pacjenta do leczenia implantologicznego. Jego szczególną uwagę zwrócą choroby autoimmunologiczne, nowotworowe, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, pracy serca, płuc, wątroby oraz nerek. Ze względu na duże zaangażowanie organizmu pacjenta w proces integracji z implantem, ważne jest ustabilizowanie zdrowia ogólnego i wyeliminowanie szkodliwych nawyków, które mogłyby powodować nieprawidłowości na każdym etapie leczenia, takich jak palenie papierosów, które zgodnie z wynikami wielu badań klinicznych w znacznym stopniu utrudnia integrację implantu z kością.

 • Badania radiologiczne

Na etapie diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, kluczową rolę odgrywają badania radiologiczne. Na podstawie aktualnego cyfrowego zdjęcia panoramicznego (pantomogramu), które można wykonać na miejscu w klinice, lekarz jest w stanie wstępnie ocenić stan uzębienia oraz ilość tkanki kostnej, w którą wprowadzony zostanie wszczep. Jednak najpełniejszą i najbardziej precyzyjną ocenę uwarunkowań anatomicznych pacjenta i w efekcie wybór optymalnej metody leczenia umożliwiają zdjęcia tomograficzne 3D. W naszej klinice wykonujemy je innowacyjnym tomografem CBCT marki Carestream CS81003D.

 • Wybór systemu implantologicznego

Na etapie planowania leczenia pacjent, z pomocą lekarza, wybiera również system implantologiczny i rodzaje materiałów z których zostanie przygotowana nadbudowa protetyczna implantu. Bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się pacjenta z proponowanym planem leczenia i jego alternatywami. Dokładne zrozumienie zalet i wad każdego rozwiązania pozwala na dokonanie wyboru satysfakcjonującej opcji leczenia. Naszym pacjentom rekomendujemy jeden z renomowanych systemów implantologicznych: Astra Tech lub Straumann

II. Etap chirurgiczny

 • Ewentualne dodatkowe zabiegi chirurgiczne

Jeśli na podstawie badań radiologicznych lekarz stwierdzi niesatysfakcjonujące warunki do osadzenia implantu, konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych zabiegów chirurgicznych, takich jak sterowana regeneracja kości lub podniesienie dna zatoki szczękowej (Sinus lift) czy dodatkowe ekstrakcje zębów. Wszystkie zabiegi wykonywane są na miejscu przez doświadczonego chirurga stomatologa. W klinice dysponujemy nowoczesnym piezoelektrycznym urządzeniem do cięcia kości, które zapewnia wolne od krwi pole operacyjne oraz najwyższą precyzję i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.

 • Wszczepienie implantu / -ów

Kolejna wizyta obejmuje zabieg chirurgiczny polegający na wszczepieniu implantu/ów. W znieczuleniu miejscowym chirurg przygotowuje łoże kostne i następnie wprowadza wszczep, upewniając się na koniec, że została uzyskana właściwa stabilizacja implantu. Błona śluzowa zostaje zaszyta i implant pozostawia się w kości żuchwy na okres trzech miesięcy i od czterech  do sześciu miesięcy w przypadku szczęki. W tym czasie zachodzi opisana wyżej osteointegracja, a pacjent zostaje zabezpieczony funkcjonalnie i estetycznie przy pomocy uzupełnienia tymczasowego. Zabieg wszczepienia implantu trwa 30-60 minut i odbywa się w znieczuleniu miejscowym.

 • Odsłonięcie implantu i wkręcenie tzw. śruby gojącej 

Na kolejnej wizycie, po odczekaniu wskazanego powyżej okresu, następuje odsłonięcie implantu i przykręcenie tzw. śruby gojącej, która przez okres 14 dni prowadzi do zagojenia i ukształtowania błony śluzowej tak, aby jak najlepiej komponowała się ona z przyszłą koroną lub innym zaplanowanym uzupełnieniem.

III. Etap protetyczny

 • Pobranie wycisków lub skanów wewnątrzustnych i wykonanie łącznika i korony

Po 14 dniach przystępujemy do wykonania nadbudowy implantu, czyli jego części protetycznej. W zależności od zastosowanego rozwiązania etap ten przebiega nieco inaczej, jednak zasadniczo składa się z pobrania wycisków lub wykonania skanów wewnątrzustnych, a następnie wykonania w laboratorium elementu łączącego nadbudowę z implantem (tzw. łącznika) oraz korony lub innego uzupełnienia.  Elementy protetyczne implantu są projektowane i tworzone przez doświadczonych techników protetyków z renomowanego laboratorium protetycznego, z którym współpracujemy od lat. Co istotne, wykonywane dla nas korony i mosty powstają z wysokiej jakości materiałów i komponentów zapewniających trwałość i estetykę na najwyższym poziomie.

 • Zamocowanie uzupełnienia protetycznego

Podczas ostatniej wizyty następuje instalacja uzupełnienia protetycznego.

Implanty natychmiastowe

Określenie „implant natychmiastowy” może dotyczyć zarówno takiego sposobu implantacji, która następuje bezpośrednio po ekstrakcji (usunięciu) korzenia zęba, jak i natychmiastowego obciążenia implantu tymczasową nadbudową protetyczną (bez zachowania okresu rekonwalescencji). W takim przypadku po wygojeniu dziąsła następuje już tylko wymiana prowizorycznej korony na ostateczną odbudowę. Jest to możliwe przy sprzyjających warunkach anatomicznych, czyli przede wszystkim odpowiedniej ilości i jakości kości oraz braku cech zapalnych tkanek. Jednak ze względu na potencjalne komplikacje tego typu postępowanie nie jest optymalne dla większości pacjentów i rekomendujemy je tylko w określonych sytuacjach klinicznych.

Zalecenia pozabiegowe

Bezpośrednio po implantacji pacjent otrzymuje pisemne zalecenia pozabiegowe, które obejmują:

 • chłodne okłady bezpośrednio po zabiegu
 • powstrzymanie się od spożywania pokarmów i płynów przez min. 2 godziny po zabiegu
 • unikanie wzmożonego wysiłku fizycznego, w tym uprawiania sportów wysiłkowych, oraz korzystania z sauny przez okres uzgodniony z chirurgiem po zabiegu
 • stosowanie miękkiej, półpłynnej diety (np. jogurty)
 • unikanie gorących pokarmów i napojów
 • zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu – min. 7 dni po zabiegu
 • stosowanie zaleceń lekarza dotyczących zażywania ewentualnych leków i płukania jamy ustnej
 • wizyty kontrolne wg indywidualnych zaleceń

W dłuższej perspektywie czasowej implanty nie wymagają niestandardowych zabiegów higienizacji jamy ustnej. Należy jednak pamiętać o dokładnym i systematycznym myciu zębów co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku oraz codziennym nitkowaniu przestrzeni międzyzębowych. Zaniechanie starannych działań higienizacyjnych może doprowadzić do tzw. zapalenia okołoimplantowego (periimplantitis), które w najgorszym przypadku może grozić nieprzyjęciem się implantu.

Napisz do nas

...Loading

Czytaj więcej na blogu

Zobacz wszystkie artykuły

lek. dent. Michał Karpiński

Implantacja nawigowana i szablony chirurgiczne

Implantacja nawigowana to sposób planowania i realizacji zabiegów wszczepiania implantów z wykorzystaniem programów komputerowych ...

Czytaj więcej

lek. dent. Michał Karpiński

Implanty natychmiastowe - zęby w jeden dzień?

Implantacja natychmiastowa to nowoczesny i skuteczny sposób odbudowy zębów, który polega na usunięciu zęba(-ów) i wstawieniu w jego ...

Czytaj więcej

dr n. med. lek. dent. Anastazja Skąpska

Najdoskonalsze protezy zębowe: mosty na implantach

Mosty na implantach należą do najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych rozległych uzupełnień protetycznych i stanowią doskonałą alternatywę ...

Czytaj więcej

lek. dent. Michał Karpiński

Implant cyrkonowy – diament wśród implantów

Implanty tytanowe, czyli metalowe, są najpowszechniej stosowanym u pacjentów stomatologicznych rodzajem implantów. Coraz większą popularność ...

Czytaj więcej

Warszawa Ochota

Adres:
ul. Dorotowska 9
02-347 Warszawa

Telefon: +48 501 328 772

E-mail: recepcja@ddclinic.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 20:00
Sobota: nieczynne

Warszawa Ursynów

Adres:
ul. Migdałowa 10 lok.5
02-796 Warszawa

Telefon: +48 502 070 050

E-mail: recepcjaursynow@ddclinic.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 12:00 - 20:00
Sobota: nieczynne

© 2024 by Dorotowska Dental Clinic Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron internetowych - Jellinek