T (Ochota):  +48 501 328 772

T (Ursynów):  +48 502 070 050

pl en
Blog stomatologiczny

Implanty natychmiastowe - zęby w jeden dzień?

Lek. dent. Michał Karpiński, specjalista chirurgii stomatologicznej
Dr n. med. lek. dent. Piotr Jurkowski, specjalista protetyki stomatologicznej

Implantacja natychmiastowa to nowoczesny i skuteczny sposób odbudowy zębów, który polega na usunięciu zniszczonego zęba(-ów) i wstawieniu w jego miejsce implantu wraz z tymczasową koroną protetyczną. Wszystko odbywa się na jednej wizycie i wymaga współpracy chirurga i protetyka stomatologicznego. Nie oznacza to jednak, że implantacja natychmiastowa jest zabiegiem jednoetapowym. Aby uzyskać trwały i satysfakcjonujący efekt estetyczny, pacjent musi pojawić się w gabinecie kilka razy.

Trwała odbudowa zębów to proces wieloetapowy
Coraz częściej pacjenci pytają o odbudowę zębów w jeden dzień. Nic dziwnego – reklamy wielu gabinetów ogólnikowo, bez wchodzenia w szczegóły, zachęcają do wizyt, na które pacjent może wejść ze swoimi starymi zębami, a wyjść z nowym, wysoce estetycznym uzębieniem. Jednak diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach i warto być świadomym, że każda trwała, estetyczna i stabilna odbudowa zębów to proces wieloetapowy, a słowo „natychmiastowy” odnosi się jedynie do części całej procedury.

Natychmiastowa implantacja polega na usunięciu chorego, zniszczonego zęba (lub kilku zębów), a następnie na wstawieniu w jego (ich) miejsce implantu (-ów), do którego mocowane jest tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Wszystkie czynności – ekstrakcję, wszczep oraz osadzenie korony – przeprowadza się w trakcie jednej wizyty pacjenta w gabinecie. Cała procedura trwa jednak dłużej i obejmuje:

  • Konsultację wraz z kwalifikacją do zabiegu – na tej wizycie chirurg implantolog ocenia warunki anatomiczne pacjenta na podstawie badania klinicznego oraz tomografii komputerowej. W przypadku kwalifikacji, pacjentowi wykonuje się cyfrowy skan wewnątrzustny (zastępujący stosowane do niedawna wyciski gipsowe).
Pomiędzy pierwszą a kolejną wizytą, w oparciu o powyższe badania, powstaje wieloczęściowy szablon chirurgiczny potrzebny do wszczepienia implantu we właściwym miejscu oraz przygotowania tymczasowej odbudowy protetycznej (korony zęba). Szablon projektowany jest cyfrowo. Pozwala to, jeszcze przed zabiegiem, wirtualnie umieścić implant w tkankach pacjenta i zaplanować na nim odbudowę protetyczną.

  • Na kolejnej wizycie implantolog wykonuje niezbędne ekstrakcje (czyli usuwa ząb lub zęby). Następnie, w oparciu o wydrukowany wcześniej w laboratorium na drukarce 3D szablon chirurgiczny, wprowadza implant w zębodół (tzw. implantologia nawigowana). Jeszcze do niedawna pozycjonowanie implantów zębowych bazowało na doświadczeniu i intuicji chirurga. Dziś dzięki nawigacji implantologicznej znacząco wzrasta precyzja wykonania zabiegu. Na tej samej wizycie lekarz protetyk zakłada na implant koronę tymczasową przygotowaną wcześniej w laboratorium na podstawie szablonu. Pacjent opuszcza gabinet z zębem.
Ponowna wizyta zaplanowana jest za około trzy miesiące. Ten czas jest potrzebny na pełną integrację implantu z otaczającymi go tkankami,  wygojenie miejsca implantacji i przygotowanie obudowy docelowej.

  • Na kolejnej wizycie lekarz protetyk mocuje na implancie koronę docelową.

Czy korona tymczasowa jest konieczna?
Pacjenci pytają często, czy w implantacji natychmiastowej możliwe jest zamocowanie koron docelowych, z pominięciem odbudowy tymczasowej? Z technicznego punktu widzenia jest to możliwe, jednak nie stosuje się takiego rozwiązania z kilku powodów. Czas pełnej integracji implantu z kością i tkankami go otaczającymi wynosi kilka miesięcy. W tym okresie mogą nastąpić komplikacje (choć zdarza się to rzadko) wymagające ponownej interwencji chirurgicznej. Tymczasowa korona zabezpiecza miejsce implantacji do czasu aż śluzówka się wygoi, chroniąc i jednocześnie kształtując tkanki miękkie. Korona taka jeśli występuje solo - nie jest funkcjonalna, co oznacza, że nie ma kontaktu z przeciwstawnymi zębami, żeby nie przeciążyć implantu w pierwszych fazach gojenia tkanek.  W dowolnym momencie można ją szybko i bez żalu zdemontować. Im dłużej pacjent użytkuje uzupełnienie tymczasowe, tym lepsze i bardziej przewidywalne wyniki można uzyskać po wykonaniu uzupełnienia ostatecznego. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewniejszą, trwalszą i lepiej dopasowaną do aktualnej sytuacji w jamie ustnej odbudowę docelową, a więc wyższy komfort użytkowania i mniejsze ryzyko powikłań. Wreszcie, korony tymczasowe pełnią funkcję estetyczną – pacjent nie opuszcza gabinetu bez uzupełnienia (implantacji odroczonej stosujemy protezy ruchome lub mosty adhezyjne).

Implantacja natychmiastowa vs. odroczona
Czy implantacja natychmiastowa jest lepsza od tradycyjnej procedury (tzw. implantacji odroczonej), w której od ekstrakcji zęba do jego implantacji mijają ok. 3 miesiące? Jak wszystko, każdy sposób ma swoje wady i zalety, ale przede wszystkim, implantacja natychmiastowa nie jest zabiegiem dla każdego.

Aby przeprowadzić zabieg implantacji natychmiastowej, pacjent musi spełniać określone warunki – przede wszystkim mieć wystarczająco dużo kości dobrej jakości oraz zdrowe tkanki przyzębia. W innym przypadku, gdy nie będzie szansy na uzyskanie pierwotnej stabilizacji implantu w kości,  konieczne mogą być chirurgiczne zabiegi towarzyszące implantacji (augmentacja kości czy podniesienie dna zatoki szczękowej) i wówczas cała procedura będzie odroczona. Implantację natychmiastową zwykle dyskwalifikują również  stany zapalne toczące się w kości.

Implantacja natychmiastowa ma wiele korzyści. Poza oszczędnością czasu i okazji do stresu pacjenta, protokół natychmiastowy jest odpowiedzią na jedno z największych wyzwań w implantoprotetyce, jakim jest zachowanie stabilnego w czasie poziomu tkanek miękkich. Ujmując sprawę najprościej – już kilka dni po ekstrakcji zęba zaczyna się zanik kości wyrostka zębodołowego. Proces ten następuje dość szybko i nieprzewidywalnie, a co najgorsze powoduje, że implantacja staje się coraz trudniejsza, a czasem wręcz niemożliwa do przeprowadzenia bez zastosowania technik augmentacyjnych. A te są dodatkowym obciążeniem dla organizmu oraz portfela pacjenta. Im więcej czasu mija od ekstrakcji do implantacji, tym prawdopodobieństwo zaniku kości i konieczności augmentacji wyższe. A zatem, implantacja natychmiastowa jest jednym z lepszych sposobów zapobiegania zanikowi kości. Nie bez znaczenia, szczególnie w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, jest również możliwość zachowania konturu tkanek miękkich przez szybkie podparcie ich koroną tymczasową.

Implantacja natychmiastowa – o czym warto pamiętać
Natychmiastowe obciążenie implantu wiąże się z koniecznością zachowania określonej diety, w dużej mierze płynnej. Należy wówczas unikać twardych pokarmów wymagających gryzienia i długiego żucia (nawet do 12 tygodni). Kolejną kwestią jest palenie tytoniu, które może upośledzać proces osteointegracji i gojenia kości, dlatego należy go unikać do czasu zamontowania koron docelowych. Należy również pamiętać o tym, że przeprowadzenie implantacji natychmiastowej jest procedurą skomplikowaną technicznie i wymagającą zaangażowania nie tylko doświadczonego chirurga stomatologa, ale również lekarza protetyka.

Reasumując, dobrze zaplanowana i przeprowadzona implantacja natychmiastowa ma wiele korzyści: pozwala uzyskać satysfakcjonujące rezultaty estetyczne, skrócić całkowity czas leczenia i zachować pierwotny stan kości, co pomaga utrzymywać nową odbudowę na podobnym poziomie jak przy naturalnym zębie. Planując odbudowę implantoprotetyczną, niezależnie od tego czy jest to jeden ząb czy pełen łuk zębowy, warto pamiętać, że jest to proces wieloetapowy, a sformułowanie „implantacja natychmiastowa” odnosi się do etapu jednoczesnej ekstrakcji i implantacji oraz zamocowania korony tymczasowej. W praktyce oznacza to, że faktycznie wejdziemy do kliniki ze starym zębem, a wyjdziemy z zupełnie nowym, ale nie będzie to jeszcze odbudowa docelowa. Wreszcie, implantacja natychmiastowa pozwoli nam uniknąć problemów wynikających z zaniku kości, z którym często spotykamy się odraczając termin implantacji po ekstrakcji zęba. Tu nie ma na co czekać.

Autor

lek. dent. Michał Karpiński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog.

Czytaj więcej
Tagi: implanty , implantokorony , implantacja natychmiastowa
Loading...

Warszawa Ochota

Adres:
ul. Dorotowska 9
02-347 Warszawa

Telefon: +48 501 328 772

E-mail: recepcja@ddclinic.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 20:00
Sobota: nieczynne

Warszawa Ursynów

Adres:
ul. Migdałowa 10 lok.5
02-796 Warszawa

Telefon: +48 502 070 050

E-mail: recepcjaursynow@ddclinic.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 12:00 - 20:00
Sobota: nieczynne

© 2024 by Dorotowska Dental Clinic Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron internetowych - Jellinek