T (Ochota):  +48 501 328 772 T (Ursynów):  +48 502 070 050

Protetyka

Protetyka - pytania i odpowiedzi

W każdej sytuacji klinicznej jest kilka możliwych rozwiązań leczniczych. W przypadku bezzębia podstawowym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem są protezy całkowite - ruchome uzupełnienia przysysające się do błony śluzowej jamy ustnej. Koszt wykonania kompletu protez dla szczęki i żuchwy mieści się w granicach 2-3 tysięcy złotych.

Wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie protez całkowitych typu overdenture opartych na implantach. W przypadku twardszej kości żuchwy wystarczające jest wszczepienie dwóch implantów, a w przypadku bardziej miękkiej kości szczęki – czterech. Po okresie integracji implantów mocuje się na nich zaczepy, do których mocowane są protezy całkowite. Dzięki temu nie wykazują one ruchomości nawet przy dużych zanikach kości, co zdecydowanie poprawia komfort życia bezzębnych pacjentów. Koszty takiego rozwiązania to kilkanaście tysięcy złotych.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest wszczepienie po około 6 implantów w szczęce i żuchwie, co pozwala na wykonanie mostów na implantach, które na stałe zamocowane są w jamie ustnej, dając pacjentom pełen komfort żucia i mowy podobny do tego, jaki pacjent odczuwa mając własne zęby. Takie rozwiązanie to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych (link do opisu przy implantach).

Zęby trzonowe, mimo że są mało widoczne pełnią bardzo ważną funkcję w rozdrabnianiu pokarmów i utrzymaniu prawidłowej wysokości zwarcia. Ich brak może prowadzić do mniejszej efektywności żucia, powstania wad zgryzu, obniżenia zwarcia i pogorszenia rysów twarzy, przeciążenia i w konsekwencji wychylenia lub starcia zębów przednich, a nawet przeciążenia struktur stawów skroniowo-żuchowych, co może skutkować ich bólem. W wyniku utraty jednego tylko zęba, zęby sąsiadujące zaczynają się przesuwać (co prowadzi do utraty punktów stycznych i zalegania resztek pokarmu między zębami) lub pochylać (co często prowadzi do obniżenia zwarcia i przemieszczenia bocznego żuchwy). Zęby przeciwstawne zaś, nie mając kontaktu z brakującym zębem, zaczynają się wysuwać z zębodołów, dążąc do uzyskania kontaktu. Zjawisko to nazywane „efektem Godona” prowadzi do zaburzeń zwarcia, utrudnia późniejsze leczenie protetyczne, a w skrajnych przypadkach kończy się usunięciem również wysuniętych z zębodołów zębów. W ten sposób pojedynczy brak może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz zaburzyć wiele funkcji narządu żucia. Opisywane tu zjawiska następują na szczęście powoli więc pacjent ma po usunięciu zęba kilka miesięcy na podjęcie decyzji o sposobie uzupełnienia braku. W niektórych przypadkach po utracie zęba trzonowego dochodzi do zamknięcia luki na skutek przesunięć sąsiadujących zębów a organizm adaptuje się do nowych warunków i  nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań leczniczych. Bywa też, że istniejąca luka jest niewielka i nie utrudnia pacjentowi codziennego funkcjonowania. Wówczas decyzję o leczeniu lub jego zaniechaniu lekarz podejmuje z pacjentem po przeprowadzenia badania klinicznego. Co do zasady jednak, utracone zęby należy uzupełniać.

W przypadku braku możliwości leczenia implantologicznego, rekomendujemy pacjentom rozważenie innych protetycznych metod uzupełnienia ubytków zębowych. Wskazanie konkretnej alternatywy zależy jednak od wielu czynników, m.in. stanu pozostałych zębów, kości i dziąseł. Najczęściej alternatywą dla implantu są mosty. W zależności od budżetu mogą to być mosty w pełni porcelanowe lub na podbudowie metalowej.

Wybór uzupełnienia protetycznego odpowiedniego dla danego pacjenta zależy od wielu czynników:

  • liczby ubytków zębowych
  • stanu pozostałych zębów,
  • umiejscowienia ubytku względem pozostałych zębów,
  • stanu kości i dziąseł,
  • wieku pacjenta,
  • budżetu.

W celu określenia możliwości dla konkretnego przypadku klinicznego, należy umówić się na konsultację z lekarzem stomatologiem. W naszej klinice zapraszamy na konsultację z doktorem Piotrem Jurkowskim, specjalistą protetykiem, który przedstawi Państwu adekwatne możliwe rozwiązania wraz z szacunkową wyceną leczenia.

Licówki

Szeroko pojęta ceramika jest materiałem, z którego najczęściej wykonuje się licówki zębów. Najlepsze efekty optyczne, niemal identyczne z tymi, które występują w naturalnym zębie człowieka, zapewnia ceramika skaleniowa (feldszpatowa). Jest ona jednak jednocześnie najmniej wytrzymała, w związku z czym u niektórych pacjentów z silnymi mięśniami żucia rekomendowana jest również bardzo estetyczna ceramika dwukrzemowo-litowa, która może być dodatkowo pokryta warstwą ceramiki skaleniowej.

Licówki kompozytowe są natomiast wykonywane z materiału, jaki jest używany do wypełniania ubytków w zębach. W związku ze zdecydowanie niższą ceną tego materiału, jest to rozwiązanie o wiele tańsze od ceramiki. Kompozyt posiada jednak wady w postaci mniejszej wytrzymałości oraz braku możliwości uzyskania tak spektakularnych efektów estetycznych, jak ma to miejsce przy użyciu licówek ceramicznych. Z drugiej strony, kompozyt pozwala na większą swobodę w modyfikacji już istniejącego uzupełnienia - w każdej chwili możliwe jest dokładanie lub usuwanie materiału, czego nie da się zrobić w przypadku ceramiki. Bywają sytuacje, w których licówki kompozytowe bardziej odpowiadają pacjentom ze względu na efekt optyczny powstający na powierzchni materiału złożonego. O ile uzupełnienia ceramiczne zawsze charakteryzują się wyjątkowym „błyskiem” i bogatymi efektami optycznymi, związanymi z pieczołowicie przygotowaną fakturą i strukturą materiału, tak licówki kompozytowe pozostają w tej kwestii bardziej „zachowawcze” – uśmiech jest mniej efektowny, bardziej stonowany, jednak dla niektórych osób przez to bardziej naturalny. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z efektami, które można uzyskać konkretnym materiałem, zanim podejmie się ostateczną decyzję o uzupełnieniu. 

Podatność na uszkodzenia licówek zależy w dużej mierze od materiału z jakiego są wykonane (cermika czy kompozyt), a także staranności przygotowania i zamocowania. Ząb pokryty licówką wraz z cementem adhezyjnym stanowi układ wyjątkowo trwały, wzmacniający nawzajem każdy z budujących go elementów. Można więc potraktować taką odbudowę jako wzmocnienie samego zęba, który staje się znacząco mniej podatny na uszkodzenia, a cała konstrukcja z powodzeniem może funkcjonować przez wiele lat. Niemniej jednak, teoretycznie może zdarzyć się uszkodzenie licówki i w takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem stomatologiem, który licówkę cementował, w celu jej naprawy.

W powszechnej opinii za najszlachetniejsze i najpiękniejsze uchodzą licówki monolityczne (jednowarstwowe) porcelanowe wykonane z ceramiki skaleniowej (feldszpatowej). W odróżnieniu od licówek kompozytowych, które odbijają światło, licówki porcelanowe zachowują przezierność, czyli przepuszczają światło, dzięki czemu w różnych sytuacjach oświetleniowych zachowują efekt nieskazitelnie pięknych, błyszczących zębów. Jednak ocena pacjenta zależeć będzie zawsze od indywidualnych preferencji pacjenta i oczekiwanego efektu.

Szlifowanie powierzchni zębów przed wykonaniem licówek ma na celu zniwelowanie ich niedoskonałości, tak aby osiągnąć możliwie najlepszy końcowy efekt wizualny. Nie jest to jednak element niezbędny i zależy od konkretnej sytuacji klinicznej. Przykładowo, jeśli ząb naturalny jest silnie przebarwiony i nie ma możliwości usunięcia tego przebarwienia przy użyciu metod chemicznych (wybielania), wówczas licówka na tym zębie musi być odpowiednio grubsza, aby pokryć niechciany kolor. Jeśli zęby pacjenta mają wyjściowo wypukły kształt, to żeby nie powiększać dodatkowo tych wypukłości licówkami, lekarz w większym stopniu szlifuje zęby pacjenta, tworząc przestrzeń na porcelanę. W odwrotnej sytuacji, gdy licówka ma na celu głównie niewielką  zmianę kształtu, a kolor naturalny zębów jest odpowiedni lub zęby mają płaskie kształty, możliwe jest wykonanie tzw. licówek non-prep, czyli bez szlifowania. Powierzchnia szkliwa jest wówczas ewentualnie jedynie wygładzana, wyrównywana wiertłem. Należy pamiętać, że taka licówka, mimo że niezwykle cienka, w pewnym stopniu będzie bardziej uwypuklała ząb niż to miało miejsce do tej pory. W wielu sytuacjach jest to efekt pożądany, sprawiający, że uśmiech jest bardziej wyeksponowany, ale w sytuacjach kiedy ząb naturalny jest wysunięty do przodu lub odznacza się dużą wypukłością, aby uniknąć karykaturalnej ekspozycji zębów, należy zrezygnować z wersji non-prep na korzyść licówek ze szlifowaniem.

Należy pamiętać, że jeśli szlifowanie jest wskazane, zawsze wykonuje się je w znieczuleniu miejscowym i minimalnie inwazyjnie, wyłącznie w obrębie  powierzchownej warstwy szkliwa.

Szlifowanie zębów w obrębie powierzchownej warstwy szkliwa zawsze wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu ból nie jest odczuwalny. Jeśli w trakcie zabiegu pacjent poczuje dyskomfort, lekarz może w każdym momencie zaaplikować dodatkową porcję znieczulenia w celu zapewnienia pacjentowi maksymalnego komfortu.

Jeśli zęby zostały poddane szlifowaniu, to wizytę kończy zamocowanie (zacementowanie) tymczasowych licówek kompozytowych w kształcie zębów sprzed oszlifowania. Ewentualnie można zacementować tymczasowo licówki w kształcie docelowym, wykonane na podstawie woskowego projektu przygotowanego przez technika protetyka, tzw. wax-up’u. Pacjent nie musi więc rezygnować z codziennych aktywności w czasie wykonywania licówek.

Finalny efekt leczenia zależy od materiału, z jakiego zostały one przygotowane, ale także od grubości licówki, odpowiednio dobranego koloru oraz sposobu cementowania, czyli „montażu” licówki na zębie.

Cena licówki zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, z jakiego została ona wykonana. Licówki kompozytowe są o wiele tańsze niż ceramiczne. Drugim czynnikiem oddziaływującym na cenę jest doświadczenie i talent technika dentystycznego (tzw. ceramisty), tworzącego licówkę. To niejako praca artystyczna, która im bardziej wyróżnia się jakością, tym wyższa jest jej cena. W naszej klinice na stałe współpracujemy z wybitnymi technikami, którzy w swoją pracę wkładają serce i tworzą produkty nieprzeciętnej jakości. Ostatnim, niemniej ważnym elementem ceny jest doświadczenie stomatologa protetyka, który przygotowuje zęby pod licówki i je cementuje. A zatem materiał i praca ludzkich rąk to dwa kluczowe elementy, które znajdują odzwierciedlenie w kosztach wykonania licówek.

Przed wykonaniem licówek niezbędne jest badanie stomatologiczne sprawdzające warunki zgryzowe (np. czy licówki nie będą narażone na zniszczenie przez brak wystarczającego podparcia bocznych zębów) oraz stan uzębienia. Zęby muszą być wyleczone zachowawczo, przy czym bardzo duże wypełnienia mogą stanowić przeciwskazanie do wykonania licówek. W takim przypadku wskazane może okazać się wykonanie cienkich koron okalających całe zęby, które nazywa się czasem „licówkami 360 stopni”.

Trwałość licówek jest uzależniona od wielu czynników, w tym od materiału z jakiego są wykonane, stylu życia pacjenta, staranności w higienizacji jamy ustnej i uwarunkowań biologicznych. Przeciętnie żywotność licówek ceramicznych określa się na 10-15 lat, podczas gdy licówki kompozytowe należy zazwyczaj modyfikować lub wymieniać co 2-5 lat. Pacjent posiadający licówki powinien zgłaszać się na regularne wizyty kontrolne, które umożliwiają odpowiednio wczesną reakcję na zagrożenia mogące mieć negatywny wpływ na estetykę zębów pokrytych licówkami, np. recesje dziąseł odsłaniające korzenie zębów.

Generalnie osoby decydujące się na wykonanie licówek, będą je użytkować do końca życia. Pacjenci wykonują licówki z powodu pewnych niedoskonałości naturalnego uzębienia, które za pomocą licówek mogą zostać w pełni usunięte. W wyjątkowych więc tylko sytuacjach pacjent może chcieć powrócić do stanu sprzed instalacji licówek. Jeśli szlifowanie było minimalne lub zacementowano licówki non-prep, to jest możliwość ich zeszlifowania i powrotu do sytuacji bliskiej wyjściowej. W większości jednak przypadków, niewielkie szlifowanie jest potrzebne dla uzyskania optymalnej estetyki zacementowanych licówek. Zeszlifowane raz szkliwo nie odbuduje się już nigdy, toteż po zdjęciu licówek powierzchnia zęba mogłaby wykazywać zwiększoną wrażliwość na bodźce i wymagać zabezpieczenia miejsc preparacji materiałem kompozytowym. Jeśli użytkowane przez pacjenta licówki z jakiegoś powodu mu się nie podobają, lepszym pomysłem od ich zeszlifowania jest wymiana na nowe, takie, których wygląd pacjent w pełni zaakceptuje w czasie kontroli przed zacementowaniem na stałe.

W przypadku drobnych uszkodzeń mechanicznych licówek, widocznych jako pęknięcia czy odkruszenia, możliwa jest naprawa licówki za pomocą kompozytu zgodnie z określonymi procedurami stomatologicznymi. W przypadku złamania licówki, postępowanie zależy od skali złamania. Jeśli złamaniu uległa obszerna część licówki i nie została ona zachowana, wówczas jej naprawa bywa niemożliwa. Pozostały na zębie fragment jest wówczas usuwany i wykonuje się nową licówkę.

Po instalacji licówek należy szczególnie dbać o higienę jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza, tak aby zapobiegać rozwojowi próchnicy i odkładaniu osadów na powierzchni zębów. Ryzyko uszkodzenia licówek rośnie wraz z wszelkimi nieprawidłowymi nawykami związanymi z używaniem zębów, jak np. obgryzanie paznokci, nagryzanie ołówka itp. Pacjent jest zobowiązany poddawać się regularnym przeglądom stomatologicznym, aby móc w porę reagować na wszelkie zagrożenia mogące zaszkodzić licówkom (np. zaburzenia zwarcia, niewystarczające podparcie na zębach bocznych, przeszkody zgryzowe).

Korony i mosty protetyczne

Korony i mosty protetyczne w jamie ustnej wymagają specjalnej troski w zakresie higienizacji i to zarówno jeśli chodzi o używane akcesoria higieniczne, jak i metody szczotkowania zębów. Ze względu na specyficzną budowę uzupełnień czy obecność elementów specjalnych w postaci np. zatrzasków, które sprzyjają odkładaniu kamienia nazębnego, używanie wyłącznie tradycyjnej szczoteczki może okazać się niewystarczające. Polecamy, w zależności od indywidualnych uwarunkowań w jamie ustnej, używanie szczoteczek jednopęczkowych, nici dentystycznych typu super floss (posiadających część sztywną i gąbczastą) oraz irygatorów oczyszczających wodą trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe. Równie ważna jest odpowiednia technika szczotkowania zębów, minimalizująca tendencję do obniżania poziomu dziąsła i odsłonięcia krawędzi korony lub implantu.

Wszystkie uzupełnienia protetyczne (korony, mosty, licówki, protezy) wykonywane są na nasze zlecenie w renomowanej i zaufanej pracowni techniki dentystycznej. To, jak długo trwa przygotowanie danego uzupełnienia protetycznego zależy od wybranego przez pacjenta rozwiązania. Pojedyncza korona to zazwyczaj 7 dni, most ok. 7-14 dni, proteza: 3-5 tygodni, komplet licówek: 1-2 tygodni. Należy pamiętać o tym, że praca protetyczna wymaga przed ostateczną instalacją wcześniejszych kontroli w jamie ustenej i zdarza się, że należy jej poświęcić więcej czasu niż zakłada minimalny scenariusz, po to, aby efekt był w pełni satysfakcjonujący.

Wszystkie uzupełnienia protetyczne (korony, mosty, licówki, protezy) wykonywane są na nasze zlecenie w renomowanej i zaufanej pracowni techniki dentystycznej. Doświadczenie i talent technika jest bardzo ważnym elementem całego procesu leczenia, mającym wpływ na finalny efekt estetyczny i funkcjonalny. Przygotowanie uzupełnień protetycznych to niejako praca artystyczna, dlatego powierzamy ją, zaufanym, wybitnym specjalistom, którzy w swoją pracę wkładają serce i tworzą produkty nieprzeciętnej jakości.

Konstrukcja korony protetycznej może mieć wieloraki skład, jednak generalnie uzupełnienia te można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • Korony pełnoceramiczne, czyli w całości zbudowane z materiałów ceramicznych, które charakteryzują się znakomitą estetyką i dobrą wytrzymałością; polecamy je szczególnie do odbudowy zębów w odcinku przednim, gdzie doskonała estetyka odgrywa kluczową rolę. Sprawdzą się one również w odcinkach bocznych, w których na zęby działają znacznie większe siły. Najmocniejszym stosowanym obecnie materiałem ceramicznym jest monolityczny tlenek cyrkonu, z którego frezowane są korony i mosty protetyczne.
  • Korony złożone, składające się z wewnętrznej podbudowy ze stopu metalu, pokryte warstwą porcelany, są one mniej estetyczne, jednak bardzo wytrzymałe a w wyjątkowych sytuacjach bardzo długich przęseł mostów nawet bardziej wskazane od uzupełnień ceramicznych, ze względu na mniejszą kruchość w przypadku odkształcenia. 

Dobrze wykonana korona (lub most) jest bardzo trudna do odróżnienia od naturalnego zęba, o ile została wykonana z dobrej jakości porcelany i o ile jej kolor został trafnie dobrany do pozostałych zębów. Najlepsze efekty wizualne zapewniają korony pełnoceramiczne, czyli w całości zbudowane z ceramiki. Takie korony, nawet w przypadku recesji dziąsła po latach użytkowania nie uwidaczniają metalowych elementów, które czasem mogą stać się widoczne w przypadku koron ceramicznych na podbudowie metalowej.

Korony pełnoceramiczne zapewniają naturalny wygląd oraz najlepszy efekt estetyczny.

Protezy

Protezy ruchome są uzupełnieniami protetycznymi, które pacjent jest w stanie samodzielnie wyjąć z jamy ustnej, np. na noc. Należą do nich m.in. protezy szkieletowe i osiadające. Mogą one uzupełniać częściowo lub całkowicie braki zębowe. Natomiast protezami stałymi nazywamy te formy uzupełnień protetycznych, które są trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, czyli przede wszystkim wkłady koronowe, licówki, korony i mosty.

W przypadku stosowania protez ruchomych, oprócz standardowej pielęgnacji pozostałych zębów, szczególną uwagę należy poświęcić samej protezie. Protezę ruchomą zalecamy czyścić po każdym posiłku (a minimum 2 razy dziennie). Po wyjęciu z ust oczyszczamy protezę dokładnie szczoteczką do protez z dodatkiem pasty do zębów lub specjalnych środków czyszczących do protez. Na rynku dostępne są również różnego rodzaju środki czyszczące w postaci proszków lub pastylek, które po rozpuszczeniu w wodzie tworzą płyn oczyszczający chemicznie protezę.

Podstawowym zaleceniem dla użytkowników protezy ruchomej jest rzetelna i regularna higiena jamy ustnej i samej protezy. Protezę należy myć po każdym posiłku, co najmniej dwa razy dziennie. Do czyszczenia protezy należy używać specjalnej szczoteczki, którą można kupić w aptece, podobnie jak odpowiedni środek czyszczący do protez. Proteza powinna być wyjmowana na noc i przechowywana w suchym miejscu. Jeśli chodzi o higienę jamy ustnej, należy regularnie i starannie szczotkować błonę śluzową dziąseł i języka oraz zgłaszać się na regularne wizyty kontrolne do stomatologa. W razie wizyty w gabinecie z powodu bólu błony śluzowej należy założyć protezę kilka godzin przed wizytą w celu uwidocznienia miejsca wymagającego interwencji lekarza.

Powrót
(Ochota) (Ursynów) Napisz
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.